Email liên hệ
hotro@trungsonpharma.com
Điện thoại
(+84) 1800 558 898
KHEN THƯỞNG - NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT

          Nhằm khích lệ và tuyên dương những nhân viên đã đạt thành tích xuất sắc trong công việc. Ban Giám Đốc Công ty luôn ghi nhận và khen thưởng kịp thời đến từng cá nhân, về những đóng góp trong công việc cũng như trong cách phục vụ và chăm sóc khách hàng.

          Vào ngày 4/3/2019 Ban Giám Đốc đã đến và khen tặng bạn Triệu Phúc Sang đã đạt thành tích xuất sắc trong phục  vụ và chăm sóc khách hàng.

        Tập thể nhân viên nhà thuốc chúng ta hãy cùng nhau tiếp nối, phát huy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đó đến cho toàn thể cộng đồng.